Таван өрх тутмын нэгд хүнсний баталгаат байдал нь алдагдсан байна

Манай улсын иргэд хоол тэжээлээс хамаарч өвчин эмгэгт өртөх байдал маш өндөр байгааг мэргэжилтнүүд онцолж байна. 2016-2017 онд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нэгдсэн үндэний байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “Монгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн байдал” үндэсний тавдугаар судалгааг хийжээ. Судалгаагаар манай улсын хүн ам ялангуяа хүүхэд, эмэгтэйчүүд аминдэм, эрдсийн дуталд орсон нь тогтоосон байна. Тодруулбал энэ дүн 2010 онд хийсэн судалгааны түвшингээс буураагүй гэж тодорхойлогджээ.

Б.Хулан