Орлого их байхын хэрээр дүрэм зөрчиж болно гэх хандлага байна

Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд хүмүүсийн эрх мэдэл замын хөдөлгөөнд хэрхэн нөлөөлдөг талаар нэгэн сонирхолтой судалгаа хийсэн байна. Судалгаагаар өндөр үнэтэй машин унасан жолоочдоос илүү хямд үнэтэй машины жолоочид явган зорчигчдод зам тавьж өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл:Бусдаас илүү орлоготой хүмүүс өөрсдийгөө замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж болно гэж үзэх хандлага байгааг судалгааны багаас онцолж байлаа.

Б.Хулан