2016 онд 82, 2017 онд 128 насанд хүрээгүй хүн ял шийтгүүлжээ

Манай улсад эрүүгийн хариуцлагыг 14 наснаас эхэлж хүлээлгэнэ гэж эрүүгийн хуулинд заасан байдаг. Тэгвэл 2017 оны 7-р сарын 1-ээс буюу эрүүгийн шинэчилсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш насанд хүрээгүй 284 хүн ял шийтгүүлсэн байна.

Б.Хулан