Гэрийнхээ wifi төхөөрөмжийг унтрааж, гар утсаа сүлжээгүй болгосон ч таны хөрш, таны эргэн тойронд байгаа хэн бүхэн интернет хэрэглэж, гар утсаа ашиглаж, телевиз үзэж, радио давтамжтай цахилгаан соронзон орон биднийг хүрээлдэг. Хүний хэрэглээнээс хамаарч агаар бохирддогтой адил цахилгаан соронзон орон ч бохирдох болжээ. Хэрэв цахилгаан соронзон орны хэмжээ зохих түвшнээс давбал хүнд сөрөг нөлөөлнө.

Б.Даваасүрэн

davaasuren.b@mongoltv.mn