Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын сонирхолтой үзүүлэлтүүд

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Үндэсний статистикийн хороо, Биеийн тамир, спортын газар хамтран Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогыг анх удаа зохион байгуулж, нэгдсэн тайлангаа гаргаснаас танилцуулья.

Энд дарж биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын нэгдсэн тайланг үзнэ үү