Баримтыг нягтлах нь мэргэжлийн сэтгүүл зүйн бусдаас ялгарах онцлог

Дөрөвдүгээр сарын 2-ны өдрийг дэлхий даяар олон улсын баримтыг нягтлах өдөр болгон зарласан байдаг. Тэгвэл баримтыг нягталж олон нийтэд үнэн бодит мэдээллийг түгээх нь мэргэжлийн сэтгүүлчийн бусдаас ялгарах онцлог байх учиртайг судлаачид хэлж байна. Мөн технологийн хөгжлийг дагаад сэтгүүлчийн ур чадвар уламжлалт сэтгүүл зүйгээс өөр түвшинд хүрч байгааг салбарын судлаачид онцолж байна.


Б.Хулан